Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Aktualności

15 lutego 2018 18:37 | Aktualności

14.02.2018 r. Walentynki

W naszej szkole, jak co roku obchodziliśmy – WALENTYNKI. Korytarz zdobiły czerwone serca, które symbolizowały miłość, przyjaźń i sympatię. Już od samego rana Poczta Walentynkowa, cieszyła się dużym zainteresowaniem, bowiem uczniowie mogli obdarować w tajemnicy koleżanki i kolegów,...

czytaj więcej »

15 lutego 2018 18:24 | Aktualności

12.02.2018 r. "W czasach Kazimierza Wielkiego" - spotkanie edukacyjne z Bractwem KERIN

12 lutego 2018 roku w naszej szkole Bractwo KERIN przeprowadziło żywa lekcję historii. W bardzo ciekawy i pouczający sposób opowiedzieli nam o czasach Kazimierza Wielkiego. Uczniowie mieli możliwość wcielenia się w role: Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka - ojca Kazimierza, królowej...

czytaj więcej »

12 lutego 2018 08:50 | Aktualności

Wolna liczba miejsc w Oddziale Przedszkolnym na rok 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dunowie informuje, że w Odziale Przedszkolnym na rok szkolny 2018/2019 wolnych jest 13 miejsc!

czytaj więcej »

08 lutego 2018 19:20 | Aktualności

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019

I. Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno na rok szkolny 2018 / 2019. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku...

czytaj więcej »

08 lutego 2018 19:14 | Aktualności

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Podstawy prawne Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Świeszyno, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty...

czytaj więcej »

07 lutego 2018 19:27 | Aktualności

07.02.2018 r. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w kl. 5-7

7 lutego 2018 roku uczniowie z V LO im. Stanisława Lema w Koszalinie: Oliwia Hryniewicz, Magdalena Krukowska i Maciej Stawiarz z grupy ratowniczej PCK Koszalin w ramach wolontariaty przeprowadzili u nas szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

06 lutego 2018 10:56 | Aktualności

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wprowadzenia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice, informuję, że, w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności: • warunków...

czytaj więcej »

04 lutego 2018 16:13 | Aktualności

02.02.2018 r. Sukcesy Jakuba Majcher w konkursach wojewódzkich

Z radością informujemy, że Jakub Majcher uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej w Dunowie zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji na broszurę o tematyce profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Oraz...

czytaj więcej »