Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Terminy klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Rodzaj zadania

I semestr roku szkolnego 2017/2018    od 04.09.2017 r. – 04.02.2018 r.

13 grudnia 2017 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych  zachowania.

8 stycznia 2018 r.

Wystawianie prognozowanych ocen śródrocznych. 

do 31 stycznia  2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych.

01.02.2018 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych. 

02.02.2018 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

09.02.2018 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca I sem.2017/18

II semestr roku szkolnego 2016/2017     05.02.2018 r. – 22.06.2018 r.

Od 05.02.2018 r.

Rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2017/2018.

15.05.2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych zachowania. 

28.05.2018 r.

Wystawianie prognozowanych ocen rocznych.

13.06.2018 r.

Wystawianie ocen rocznych.

14.06.2018 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o wystawionych ocenach rocznych.

15.06.2018 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

po 25.06.2018 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

 

I semestr 2017/2018 trwa od 04 września do 04 lutego 2018 r.

92 dni, w tym:  poniedziałki - 17,   wtorki - 19,  środy - 18, czwartki - 19,    piątki  - 19.     
18,2 tygodnia

Dni wolne:

1 listopada, 25 grudnia – 01 stycznia 2018 r. - przerwa świąteczna.

Ferie od 15 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.


II semestr od 05 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

87 dni, w tym:  poniedziałki - 18,   wtorki – 17,  środy - 18,   czwartki - 17,  piątki  - 17.  
17,4 tygodnia

Rekolekcje wielkopostne: 12,13,14 marca 2018 r.

Dni wolne: 29 III, 30 III – Wielki Tydzień (przed świętami wielkanocnymi)
2,3 kwietnia – przerwa świąteczna wielkanocna,

1,2,3 maja 2018 r. – święta majowe

31.05.2018 r.- Boże Ciało,
01.06.2018 r. - wolne

W sumie w roku szkolnym 2017/2018 mamy 179 dni nauki=35,6 tygodnia, w którym mamy
poniedziałki – 35,   wtorki - 36,   środy – 36, czwartki -36,  piątki 36