Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PLAN PRACY SZKOŁY 2018/2019

SPD.411.14.2018.AZ/MŚ

 PLAN  PRACY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   W  DUNOWIE 2018/2019

SP DUNOWO - WRZESIEŃ 2018

   Termin  

Wydarzenie

Odpowiedzialni

03.09.2018 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Dyrektor, E.Szymkowicz, E.Kosikowska, M.Śmiałkowska (SU), D.Kitowicz
od 03.09.2018 r. Udział w akcji „Szkoło pomóż i TY!” M.Śmiałkowska (SU)
od 03.09.2018r. Zbiórka zużytych telefonów M.Śmiałkowska (SU)
od 04.09.2018 r. Zbiórka nakrętek E.Kosikowska
04.09.2018 r. Dzień z wychowawcą klasy (kl.1 i 3) wychowawcy klas 1,3
4-5.09.2018 r. Akcja odblaski w kl. 0-3 (PZU) Dyrektor, wychowawcy
4-7.09.2018 r. Pomiar dzieci (waga, wzrost, wysokość podkolanowa). Wychowawcy
10.09.2018 r. Przedstawienie w szkole „Zebra z przejścia zbiegła” godz. 8:00 Koszt 3zł/os. (kl. I-VIII)
12.09.2018 r. Zebranie z rodzicami Dyrektor, wychowawcy
21.09.2018 r. Sprzątanie Świata 2018
„Akcja-segregacja"
B.Górska, Wychowawcy, Dyrektor
17-27.09.2018 r. Kampania wyborcza do SU Wychowawcy, M.Śmiałkowska
28.09.2018 r. Wybory do SU M.Śmiałkowska (SU)
28.09.2018 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia A.Zglinicka

SP DUNOWO - PAŹDZIERNIK 2018

Termin

Wydarzenie Odpowiedzialni

01.10.2018 r.

Dzień Chłopaka – wybory na najsympatyczniejszego chłopaka
w szkole
M.Śmiałkowska (SU)

od 01.10.2018 r.

Zbiórka kasztanów i żołędzi

B.Górska, wychowawcy

05.10.2018 r.

Europejski Dzień Języków Obcych

Ewa Kosikowska

10.10.2018 r.

Dzień otwarty

Dyrektor, wychowawcy

15.10.2018 r. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
i Pasowanie na ucznia
D.Kitowicz, A.Piątek
Od 10.2018 r. Zbiórki darów na rzecz Domu Samotnej Matki „Dar życia” Caritas w Koszalinie pedagog, wychowawcy, SU

 SP DUNOWO – LISTOPAD 2018

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialni
Od 11.2018 r.

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

pedagog, wychowawcy, SU
02.11.2018 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyżury:B.Górska, M.Bednrska
07.11.2018 r. Śniadanie daje moc Koordynator D.Kierzek Rada Rodziców,  wychowawcy
08.11.2018 r. Wieczornica Zaduszkowa –
przygotowują klasy 4-8Nawiązanie do 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości
Scenariusz - B.Górska, M.Szuwalska,  Dekoracja - E.Szymkowicz, I.MoszyńskaPlakaty, zaproszenia - A.Zglinicka
14.11.2018 r.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor, wychowawcy
11.2018 r.

„Noc w szkole” – spotkanie poświęcone 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości

E.Kosikowska, M.Szuwalska, B.Górska
21.11.2018 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty z Nowej Ery – j.polski

 Dyrektor, wychowawca kl.8
i powołane zespoły komisji
22.11.2018 r. Próbne egzaminy ósmoklasisty – z Nowej Ery matematyka

23.11.2018 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty – z Nowej Ery j.angielski

29.11.2018 r. Zabawa andrzejkowa – konkursy (każda klasa 1 konkurs) Wychowawcy
26.1.2018 r. Dzień Pluszowego Misia – OP i kl. 1 i 3 Wychowawcy OP, kl.1 i 3
11.2018 r. Udział w akcji „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” M.Śmiałkowska (SU),Wychowawcy, D.Kierzak
od 11.2018 r.
do 20.12.2018 r.
(kiermasz)
Prace twórcze na kiermasz bożonarodzeniowy

Wszyscy nauczyciele
Odpowiedzialni za kiermasz A.Zglinicka, E.Szymkowicz

 SP DUNOWO - GRUDZIEŃ 2018

    Termin    Wydarzenie Odpowiedzialni
     
05.12.2018 r. Ubranie choinki na holu szkoły Uczniowie z nauczycielami
06.12.2018 r. Mikołajki Klasowe Rady Rodziców, wychowawcy
09.12.2018 r. Zakończenie akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. M.Śmiałkowska (SU),D.Kierzak
12.12.2018 r. Zebranie z rodzicami (kiermasz) -  spotkanie z rodzicami uczniów, którym prognozowane są oceny ndst lub naganne zachowanie Dyrektor, wychowawcy
14.12.2018 r. Kino Kryterium Koszalin „Teatralne ABC”
50 miejsc – 6 opiekunów, godz. 8:40
Koszt 18zł/os.
14.12.2018 r, Kino Kryterium Brzechwolandia35 miejsc – 4 opiekunów, godz. 10:0 Koszt 18zł/os.
12.2018 r. Gminny Przegląd Jasełek– dzieci z OP i kl. 1,3 Wychowawca OP - .Szymkowicz  i wychowawcy kl. 1 i kl.3
21.12.2018 r. Jasełka i Wigilie klasowe Wychowawca OP i kl. 1,3Klasowe RR i wychowawcy
do 21.12.2018 r. Poinformowanie rodziców i uczniówo prognozowanej ocenie niedostatecznej
i nagannym zachowaniu
Wszyscy nauczyciele
24.12.2018 r.–
02.01. 2019
DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna  Dyżury n-li:
27.12. – D.Kierzek
              E.Szymkowicz
28.12. – D.Kitowicz
              A.Piątek

 SP DUNOWO - STYCZEŃ 2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
02.01.2019 r. Powrót do szkoły po przerwie świątecznej. -----------------------------------
do 9.01.2019 r. Wystawienie ocen prognozowanych na
I semestr (wszystkich)
Wszyscy nauczyciele
07.02 – 11.01.2019 r. Udział w akcji WOŚP Wychowawcy, SU
Dyrektor
do 12.01.2019 r. Szkolny konkurs ortograficzny M.Bednarska, M.Szuwalska
16.01.2019 r. Zebranie z rodzicami Dyrektor, wychowawcy
Do 20.01.2019 r. Wystawianie ocen śródrocznych. Wszyscy nauczyciele
23.01.2019 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I sem. Dyrektor, wszyscy nauczyciele
25.01.2019 r.

Dzień Babci i Dziadka z Balem karnawałowym

Scenariusz –A.Piątek, D.KitowiczWychowawcy, Rada Rodziców, Stowarzyszenie „Rodzice dla szkoły”
26.01.2019 r.
 – 10.02.2019 r.
FERIE ZIMOWE
11 luty powrót do szkoły
-----------------------------------

 SP DUNOWO - LUTY 2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
11.02.2019 r. Powrót do szkoły po feriach.  
13.02.2019 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr roku szkolnego 2018/19 Dyrektor
11.02.2019 r. Początek II semestru roku szkol. 2018/19 ----------------------
11-15.02.2019 r. Pomiar uczniów – waga, wzrost, wysokość podkolanowa Wychowawcy
14.02.2019 r. Walentynki M.Śmiałkowka (SU)
luty Konkurs  „Młodzież zapobiega pożarom” Wychowawcy kl. 4-8
luty Konkurs Plastyczny PSP Wychowawcy n-el plastyki  M.Śmiałkowska

 SP DUNOWO - MARZEC 2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
od początku marca Przygotowywanie wytworów prac na kiermasz wielkanocny (kiermasz do 12.04.2019 r.) Odpowiedzialni z kiermasz: A.Zglinicka, E.Szymkowicz
08.03.2019 r.

Dzień Kobiet – wybór najsympatyczniej-szej dziewczyny  w szkole

M.Śmiałkowksa (SU)
13.03.2019 r.

Dzień otwarty

Dyrektor, Wychowawcy
marzec Konkurs „Jajo wielkanocne” M.Śmiałkowska, A.Zglinicka
20.03.2019 r. Pierwszy dzień wiosny Święto Szkoły– dekoracja szkoły, wiosenny pochód
z marzanną, ognisko
Koordynator –E.Kosikowska, wychowawcy
21.03.2019 r. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny A.Zglinicka, wychowawcy kl.1,3


SP DUNOWO - KWIECIEŃ 2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
08.04.2019 r. Kino Kryterium Koszalin „Co w trawie piszczy?”
35 osób - 4 opiekunów, godz. 8:50
Koszt 21zł/os.
08.04.2019 r. Kino Kryterium Mikołajek
43 osoby – 6 opiekunów, godz. 11:50
Koszt 21zł/os
10.04.2019 r. Dzień otwarty Dyrektor, wychowawcy
  REKOLEKCJE (3 dni) Ks. D.Fuławka, B.Górska, Wychowawcy
15,16,17.04.2019r. Egzamin ósmoklasisty Dyrektor, wychowawca kl.8
i powołane zespoły komisji
18-23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna Dyżury:
18.04. -  Zglinicka.
           -  Śmiałkowska
19.04. - Kosikowska
            - Szuwalska23.04. - Górska            - Kitowicz
24.04.2019 r. Powrót do szkoły po przerwie wielkanocnej -----------------------------------------
kwiecień Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” D.Kitowicz, A.Piątek
M.Szuwaska, M.Bednarska
kwiecień Speed-ball M.Śmiałkowska, Dyrektor
kwiecień Gminny Konkurs Recytatorski dla OP E.Szymkowicz
30.04.2019 r. Apel z okazji świąt majowych (1,2,3 maja) M.Szuwalska, M.Bednarska
Kwiecień/maj Konkurs gramatyczno-ortograficzny KORRIDA w Zegrzu Pom. Wychowawcy kl. 1,3
M.Szuwalsak, M.Bednarska


SP DUNOWO - MAJ 2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
01.05.2019 r.
DZIEŃ WOLNY
1 maja – Święto Pracy -----------------------------
02.05.2019 r.DZIEŃ WOLNY Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dyżur:
- Piątek- Kierzek
03.05.2019 r.
DZIEŃ WOLNY
Święto Konstytucji 3. maja -------------------------------
maj Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” D.Kitowicz, A.Piątek
M.Szuwaska, M.Bednarska
14.05.2019 r. Kino Kryterium Koszalin „Rumcajs”
35 osób – 4 opiekunów, godz. 8:40
Koszt 18zł/os.
do 10.05.2019 r. Poinformowanie uczniów i rodziców o progno-zowanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych zachowania.Zebranie z rodzicami – podpisy w dokumentacji wychowawcy. Wszyscy nauczyciele
15.05.2019 r. Zebranie z rodzicami – oceny prognozowane niedostateczne i naganne zachowanie. Dyrektor, wychowawcy
do 31.05.2019 r. Wystawianie prognozowanych ocen rocznych.Wysłanie informacji przez e-dziennik Librus. Wszyscy nauczyciele
do końca maja Diagnozy końcoworoczne Nauczyciele przedmiotów
Koniec maja początek czerwca Planowane wycieczki  


SP DUNOWO - CZERWIEC 2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
07.06.2019 r. PIKNIK RODZINNY DyrektorA.Zglinicka, M.ŚmiałkowskaWszyscy pracownicy szkoły
Rada Rodziców
12.06.2019 r. Dzień otwarty – spotkania indywidualne Dyrektor,wszyscy nauczyciele
12.06.2019 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna roczna Dyrektor
19.06.2019 r. Apel podsumowujący rok szkolny 2018/19 - wręczenie dyplomów, nagród, itp. dla uczniów. Dyrektor, wychowawcy
19.06.2019 r. Zakończenie szkoły kl.8 B.Górska,
M.Śmiałkowska
21.06.2019 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 Dyrektor,E.Szymkowicz,M.Śmiałkowska (SU)
po 24.06.2019 r.
RADA PEDAG.
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019 Dyrektor

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 14 września 2018 r.


Terminy klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Termin Rodzaj zadania
I semestr roku szkolnego 2018/2019od 03.09.2018 r. – 25.01.2019 r.
do 21 grudnia 2018 r. Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych  zachowania.
do 9 stycznia 2019 r. Wystawianie prognozowanych ocen śródrocznych.Powiadomienie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach śródrocznych. Wysłanie informacji przez e-dziennik Librus.
do 21 stycznia  2019 r. Wystawianie ocen śródrocznych.
21.01.2019 r. Powiadomienie uczniów i rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych. Wysłanie informacji przez e-dziennik Librus.
23.01.2019 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I sem. 2018/19
13.02.2019 r. Rada pedagogiczna podsumowująca I sem.2018/19(termin może ulec zmianie)
II semestr roku szkolnego 2018/201911.02.2019 r. – 21.06.2019 r.
Od 11.02.2019 r. Rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2018/2019.
do 15.05.2019 r. Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych  zachowania.
do 31.05.2019 r. Wystawianie prognozowanych ocen rocznych.Powiadomienie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach śródrocznych. Wysłanie informacji przez e-dziennik Librus.
do 10.06.2019 r. Wystawianie ocen rocznych.
11.06.2019  r. Powiadomienie uczniów i rodziców o wystawionych ocenach rocznych.
13.06.2019 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
po 23.06.2019  r. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019