Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP w Dunowie 2017-18:

Przewodniczący - Pan  Przemysław Mielewczyk
Zastępca Przewodniczącego - Pan Piotr Bednarski
Skarbnik - Pani Jolanta Wencka
Sekretarz - Pani Monika Majcher

Komisja rewizyjna:
- Angelika Gawrońska
- Agnieszka Tatarczuk
- Edyta Tomkowska