Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP w Dunowie 2017-18:

Przewodniczący - Pani Edyta Tomkowska
Zastępca Przewodniczącego - Pani Małgorzata Jędrusik
Skarbnik - Pani Weronika Domagalska
Sekretarz - Pani Angelika Gawrońska