Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

ZAJĘCIA DODATKOWE 2017/2018

W roku szkolnym 2017/18
zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach:


- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. IV i V -
  Pani Marlena Szuwalska 
  czwartek godz. 13:30-14:15

- zajęcia wyrównawcze z j.polksiego dla kl. VI i VII -
  Pani Małgorzata Bednarska  
wtorek godz. 14:25-15:10

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV i V  -
  Pani Agata Zglinicka  
poniedziałek godz. 13:30-14:15

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VI i VII  -
  Pani Agata Zglinicka  poniedziałek godz. 14:25-15:10

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. II -
  Pani Iwona Moszyńska 
 piątek godz. 12:35-13:20

- zajecia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. III -
  Pani Joanna Dziurla
 poniedziałek godz. 12:35-13:20

 

- logopedia  - Pani Marlena Szuwalska i Pani Joanna Dziurla

- rewalidacja - Pani Marlena Szuwalska

- terapia pedagogiczna - Pani Ewa Kosikowska

- zajęcia koekcyjno-kompensacyjne - Pani Ewa Kosikowska


- koło matematyczne z elementami programowania -
 Pani Agata Zglinicka 
 środa godz. 13:30-14:15

- koło językowo-szachowe -
 Pani Ewa Kosikowska 
wtorek godz. 12:35-13:20

- koło historyczne -
 Pani Marlena Szuwalska 
 piątek godz. 13:30-14:15

-  koło językowo-recytatorskie -
  Pani Małgorzata Bednarska 
 wtorek godz. 13:30-14:15

-  gry i zabawy językowe kl.2-3 -
  Pani Joanna Dziurla 
piątek godz. 12:35-13:20

 - koło plastyczno-techniczne kl. 2-3 -
  Pani Dorota Kitowicz
 poniedziałek godz. 12:35-13:20

- koło KLUB MŁODEGO ODKRYWCY -
  Pani Beata Górska
  środa godz. 12:35-13:20

- zajecia sportowe -
  Pani Małgorzata Śmiałkowska
 środa godz. 13:30-14:15