Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Filmy

SP w Dunowie "Hands up" kl 6

Występ uczniów kl.6 - 31.01.2014 r. "Szkoła w ruchu"