Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

IWONA MOSZYŃSKA

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY.
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach 4-7, zajęcia wychowania fizycznego w kl. 2 i 3.

EWA SZYMKOWICZ

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca w OP.

DOROTA KITOWICZ

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl. 2. Prowadzi zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne dla klas 2-3, świetlicę.

JOANNA DZIURLA

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

Nauczyciel stażysta, wychowawca kl.3. Prowadzi zajęcia wyr. w ed.wczesnoszkolnej kl.3, logopedię i zaj.dodatkowe w OP - gry i zabawy językowe.

MAŁGORZATA ŚMIAŁKOWSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl.4. Prowadzi zajęcia z muzyki, plastyki, wych.-fiz., dodatkowe zaj.sportowe. Nauczyciel wspomagający.

MARLENA SZUWALSKA

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 5. Prowadzi zajęcia j.polskiego w kl.5, zaj.wyr.z j.polskiego w kl. 4-5, logopedię, historię w kl.4-7, rewalidację i koło historyczne.

AGATA ZGLINICKA

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl.6. Prowadzi zajęcia z matematyki w kl. 4-7, techniki w kl. 4-6, zaj. wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne z elementami programowania.

BEATA GÓRSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 7. Prowadzi zajęcia z przyrody w kl. 5-6, religii w OP i kl.1-7, Koło Młodego Odkrywcy.

MAŁGORZATA BEDNARSKA

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z j.polskiego w kl. 4,6,7, zaj.wyr.z j.polskiego w kl.6-7, koło językowo-recytatorskie. Bibliotekarz.

EWA KOSIKOWSKA

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z j.angielskiego w OP i kl. 1-7, terapię pedagogiczną, socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlicę i koło szachowe.

JOANNA KICEŁA-RZEZIŃSKA

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z j.niemieckiego w kl. 7.

ADRIANA BICZ

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Nauczyciel stażysta. Prowadzi zaj.świetlicowe. Pedagog.

MARTA STRZELECKA

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z biologii i chemii.

DARIUSZ KACZMAREK

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z fizyki.

PATRYCJA DROZDA

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel stażysta. Prowadzi zajęcia z przyrody w kl. 4 i geografii w kl. 7.

DAWID SZARWARK

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany. Prowadzi lekcje informatyki w kl. 4 i 7 oraz zaj.komputerowe w kl. 5 i 6.

Weronika Jarmuszczak

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. 7

Agnieszka Napora

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy - j.niemiecki w kl. 7 (zastępstwo)