Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

IWONA MOSZYŃSKA

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY.
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach 4-8, zajęcia wychowania fizycznego w kl. 1.

EWA SZYMKOWICZ

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca w OP.

DOROTA KITOWICZ

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl. 3. Prowadzi zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne dla klas 1-3, świetlicę. Nauczyciel wspomagający.

MAŁGORZATA ŚMIAŁKOWSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl.5. Prowadzi zajęcia z muzyki, plastyki, wych.-fiz., dodatkowe zaj.sportowe. Nauczyciel wspomagający.

MARLENA SZUWALSKA

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 6. Prowadzi zajęcia j.polskiego, zaj.wyr.z j.polskiego, logopedię, historię, rewalidację i koło historyczne.

AGATA ZGLINICKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl.7. Prowadzi zajęcia z matematyki w kl. 4-8, zaj. wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne z elementami programowania, rewalidacja.

BEATA GÓRSKA

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 8. Prowadzi zajęcia z przyrody, biologii, geografii i religii oraz Koło Młodego Odkrywcy.

MAŁGORZATA BEDNARSKA

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z j.polskiego , zaj.wyr.z j.polskiego, koło językowo-recytatorskie. Bibliotekarz.

EWA KOSIKOWSKA

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel kontraktowy. Wychowawca kl. 4. Prowadzi zajęcia z j.angielskiego, terapię pedagogiczną, socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koło szachowe.

DARIUSZ KACZMAREK

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z fizyki.

WERONIKA JARMUSZCZAK

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. 7 i 8.

AGNIESZKA NAPORA

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy - j.niemiecki w kl. 7 i 8.

DOROTA KIERZEK

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny, świetlica

ADRIANNA PIĄTEK

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca kl.1. Prowadzi zajęcia z j.angielskiego i świetlicy.

RAFAŁ KOBUSIŃSKI

Funkcja: Służba zdrowia

Rehabilitant i fizykoterapeuta

PAWEŁ GZELA

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z techniki i informatyki w kl. 4-8.

MAGDALENA MICHALSKA

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie.

CEZARY CZENKO

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa w kl. 8.

BOGUSŁAWA CZERNIAK

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z chemii w kl. 7 i 8.

ks. DAWID FUŁAWKA

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z religii