Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

EWA SZYMKOWICZ

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, ZAJ.ROZWIJAJĄCE W OP

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca w OP.