Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

EWA KOSIKOWSKA

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: J.ANGIELSKI, SOCJOTERAPIA, ZAJ.KOREK.-KOMPENSACYJNE 1-3, ZAJ.KOREK.-KOMPENSACYJNE 4-7, TERAPIA PEDAGOG.IND, TERAPIA PEDAGOGOGICZNA, J.ANGIELSKI W OP

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z j.angielskiego w OP i kl. 1-7, terapię pedagogiczną, socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlicę i koło szachowe.

SP DUNOWO

Klasa: kl.2

Funkcje: nauczyciel


Klasa: kl.3

Funkcje: nauczyciel


Klasa: kl.4

Funkcje: nauczyciel


Klasa: kl.5

Funkcje: nauczyciel


Klasa: kl.6

Funkcje: nauczyciel


Klasa: kl.7

Funkcje: nauczyciel