Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

Weronika Jarmuszczak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: DORADZTWO ZAWODOWE

Prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. 7