Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SP DUNOWO - Klasa kl.3

Wychowawca

JOANNA DZIURLA

Moja klasa

IWONA MOSZYŃSKA

Przedmioty: WYCH.-FIZ.

DYREKTOR SZKOŁY.
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach 4-7, zajęcia wychowania fizycznego w kl. 2 i 3.

JOANNA DZIURLA

Przedmioty: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nauczyciel stażysta, wychowawca kl.3. Prowadzi zajęcia wyr. w ed.wczesnoszkolnej kl.3, logopedię i zaj.dodatkowe w OP - gry i zabawy językowe.

BEATA GÓRSKA

Przedmioty: RELIGIA

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 7. Prowadzi zajęcia z przyrody w kl. 5-6, religii w OP i kl.1-7, Koło Młodego Odkrywcy.

EWA KOSIKOWSKA

Przedmioty: J.ANGIELSKI

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z j.angielskiego w OP i kl. 1-7, terapię pedagogiczną, socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlicę i koło szachowe.