Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SP DUNOWO - Klasa kl.5

Wychowawca

MARLENA SZUWALSKA

Moja klasa

DOROTA KITOWICZ

Przedmioty: ŚWIETLICA

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl. 2. Prowadzi zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne dla klas 2-3, świetlicę.

MAŁGORZATA ŚMIAŁKOWSKA

Przedmioty: WYCH.-FIZ., MUZYKA, PLASTYKA

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl.4. Prowadzi zajęcia z muzyki, plastyki, wych.-fiz., dodatkowe zaj.sportowe. Nauczyciel wspomagający.

MARLENA SZUWALSKA

Przedmioty: J.POLSKI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, GODZ.WYCH.

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 5. Prowadzi zajęcia j.polskiego w kl.5, zaj.wyr.z j.polskiego w kl. 4-5, logopedię, historię w kl.4-7, rewalidację i koło historyczne.

AGATA ZGLINICKA

Przedmioty: MATEMATYKA, ZAJ.TECHNICZNE

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca kl.6. Prowadzi zajęcia z matematyki w kl. 4-7, techniki w kl. 4-6, zaj. wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne z elementami programowania.

BEATA GÓRSKA

Przedmioty: PRZYRODA, RELIGIA

Nauczyciel mianowany, wychowawca kl. 7. Prowadzi zajęcia z przyrody w kl. 5-6, religii w OP i kl.1-7, Koło Młodego Odkrywcy.

EWA KOSIKOWSKA

Przedmioty: J.ANGIELSKI

Nauczyciel kontraktowy. Prowadzi zajęcia z j.angielskiego w OP i kl. 1-7, terapię pedagogiczną, socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlicę i koło szachowe.

DAWID SZARWARK

Przedmioty: ZAJ.KOMPUTEROWE

Nauczyciel mianowany. Prowadzi lekcje informatyki w kl. 4 i 7 oraz zaj.komputerowe w kl. 5 i 6.