Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Aktualności

26 września 2017 20:14 | Aktualności

AKCJA EKO - ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY - ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ

SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE.

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: Sprzątanie Świata 2017(Clean Up the World 2017) zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w IX edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY - ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ

Zapraszamy do zgłaszania się Waszej placówki doogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte I uszkodzone telefony komórkowezostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a WSZYSTKIE SZKOŁY OTRZYMAJĄ NAGRODY*. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół.

Do 17 listopada 2017 r. ( np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony bądź w częściach. Prosimy pobrać z

www.ekophone.pl gotowy plakat do rozwieszenia ze szczegółami akcji.

Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu tak aby zawartość nie wysypała się, tzn. np. zakleić taśmą.

Prosimy następnie o wypełnienie formularza dostępnego na

www.ekophone.plzakładce konkurs akcja ekologiczna i wysłanie go mailem na adres: biuro@ekophone.pl Zgłoszenia należy przesyłać w terminie maksymalnie do 24 listopada 2017.
 

Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

Każda szkoła za każdy kg zabranych telefonów komórkowych bez baterii otrzyma 1 punkt.*

Za zebrane punkty wszystkie szkoły otrzymają kupony firmy Sodexo według przelicznika: 1 punkt = 5 zł.

Kupony będą wysyłane do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie które zbiorą min 2 kg telefonów komórkowych bez baterii, po zakończeniu akcji ekologicznej. Kupony Sodexo można realizować w pomad 50.000 sklepach, punktach usługowych, itp na terenie całego kraju zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli i uczniów oraz innych uczestników konkursu.

W naszym konkursie ekologicznym mamy również atrakcyjne nagrody dodatkowe jak poniżej:

Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne*.

Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę główną do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu* (np. tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero itp.) do wyboru przez szkoły.*W naszej akcji ekologicznej każda szkoła otrzyma nagrodę oraz każda szkoła ma JEDNAKOWE szanse, ponieważ w kategorii nagród w punkcie 8 (a,b) liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.

Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie z regulaminem w styczniu 2018 r. na stronie

www.ekophone.pl

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej

www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.


Z poważaniem,

Leszek Kotyza
EKOPHONE
32-600 Zaborze, ul. Węgielnik 2
NIP: 628-108-06-88, REGON:122922239
tel. 607 858 460 
www.ekophone.pl, e-mail: biuro@ekophone.pl
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin Konkursu. 

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I OCZEKUJEMY NA WASZE ZGŁOSZENIE.

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

Przeczytano: 68 razy. Wydrukuj|Do góry