Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

16 września 2017 23:50 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

WRZESIEŃ 2017 - 20 dni nauki

SP DUNOWO - WRZESIEŃ 2017 – 20 dni nauki 1 września - Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2017/2018 4 września - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 od 4 września Udział w akcji „Szkoło pomóż i TY!” od 4 września Zbiórka zużytych...

czytaj więcej »

16 września 2017 23:47 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

PAŹDZIERNIK 2017 r.- 21 dni nauki

2 października Dzień Chłopaka – wybory na Najsympatyczniejszego chłopaka w szkole 12 października Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18 października DZIEŃ OTWARTY Spotkania indywidualne z rodzicami 19 października Kl. 5-7 wyjazd do Koszalina do kina Kryterium „Ten obcy”...

czytaj więcej »

16 września 2017 23:41 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

LISTOPAD 2017 r. - 21 dni nauki

1 listopada DZIEŃ WOLNY Wszystkich Świętych 8 listopada Śniadanie daje moc 10 listopada Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości 15 listopada ZEBRANIE Z RODZICAMI - zmiana na 22 listopada 17 listopada Wieczornica Zaduszkowa – przygotowują klasy 4-7 do 20 listopada RADA PEDAGOG....

czytaj więcej »

16 września 2017 23:32 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

GRUDZIEŃ 2017 r. - 16 dni nauki

4 grudnia Kl.0-3 wyjazd do Koszalina do kina Kryterium na „Przygody Baltazara”, godz. 8:40, koszt 17zł. 5 grudnia Ubranie choinki na holu szkoły 6 grudnia Mikołajki 9 grudnia Zakończenie akcji „I Ty możesz zostać Św.Mikołąjem”. do 12 grudnia Wystawienie prognozowanych...

czytaj więcej »

16 września 2017 23:19 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

STYCZEŃ 2018 r. - 12 dni nauki

2 stycznia 2018 r. Powrót do szkoły po przerwie świątecznej. do 8 stycznia Wystawienie ocen prognozowanych na I semestr (wszystkich) 8 – 12 stycznia Udział w akcji WOŚP do 12 stycznia Szkolny konkurs ortograficzny 12 stycznia Bal karnawałowy – DJ Monia, świetlica wiejska...

czytaj więcej »

16 września 2017 23:08 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

LUTY 2018 r. - 20 dni nauki

01 lutego Powiadomienie uczniów i rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych 2 lutego Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2017/18 5 lutego Początek II semestru roku szkol. 2017/18 9 lutego Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr roku szkolnego 2017/18 5-9...

czytaj więcej »

16 września 2017 23:00 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

MARZEC 2018 r. - 17 dni nauki

od początku marca Przygotowywanie wytworów prac na kiermasz wielkanocny (kiermasz do 28 marca) 8 marca Dzień Kobiet – wybór najsympatyczniejszej dziewczyny w szkole marzec Rada Pedagogiczna szkoleniowa (pierwsza pomoc) 14 marca Dzień otwarty – indywidualne spotkania wychowawców...

czytaj więcej »

16 września 2017 22:56 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

KWIECIEŃ 2018 r. - 19 dni nauki

2-3 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna 4 kwietnia Powrót do szkoły po przerwie wielkanocnej 11 kwietnia Zebranie z rodzicami – oceny cząstkowe kwiecień Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” kwiecień Zakończenie akcji „Muszkieterowie...

czytaj więcej »

16 września 2017 22:54 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

MAJ 2018 r. - 19 dni nauki

1 maja DZIEŃ WOLNY – Święto Pracy 2 maja DZIEŃ WOLNY Dzień wolny (do odpracowania 9 czerwca) 3 maja DZIEŃ WOLNY Święto Konstytucji 3. maja maj Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” 15 maja Poinformowanie uczniów i rodziców...

czytaj więcej »

16 września 2017 22:48 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

CZERWIEC 2018 r. - 15 dni nauki

1 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 1 czerwca Wystawienie ocen prognozowanych końcoworocznych (wszystkich) 13 czerwca Wystawianie ocen rocznych. (wszystkich) 13 czerwca Podsumowanie roku szkolnego, informacja o ocenach końcoworocznych. 14 czerwca Powiadomienie uczniów...

czytaj więcej »