Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

16 września 2017 22:48 | PLAN PRACY SZKOŁY 2017/2018

CZERWIEC 2018 r. - 15 dni nauki

1 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 1 czerwca Wystawienie ocen prognozowanych końcoworocznych (wszystkich)

13 czerwca Wystawianie ocen rocznych. (wszystkich)

13 czerwca  Podsumowanie roku szkolnego, informacja o ocenach końcoworocznych.

14 czerwca Powiadomienie uczniów i rodziców o wystawionych ocenach rocznych.

9 czerwca (sobota) Jubileusz 60-lecia szkoły PIKNIK POKOLEŃ - dzień odpracowany za 01 czerwca

14 czerwca Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna roczna

maj/czerwiec Wycieczka do Warszawy – kl.4-7 (Propozycja 28,29,30 maja 2018 r.)

19 czerwca Apel podsumowujący rok szkolny 2017/18 - wręczenie dyplomów, nagród, itp. dla uczniów.

22 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

po 25 czerwca Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2017/2018

Przeczytano: 140 razy. Wydrukuj|Do góry