Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

HISTORIA SZKOŁY

04 września 2012 13:44 | HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły

"Są  miejsca,  czasy  i  ludzie,
  których  się  nie  zapomina"

            Początki szkoły w Dunowie sięgają czasów przedwojennych. Po zakończeniu działań wojennych na ziemiach koszalińskich, od marca 1945 roku do 1955 roku, placówka działała jako szkoła niemiecka.
                 W latach 1955-1957 w szkole odbywały się kursy języka polskiego  dla repatriantów z terenów byłego ZSRR i wschodnich terenów Polski. W Dunowie znajdował się punkt repatriacyjny, skąd przesiedlona ludność polska rozjeżdżała  się po całym województwie. Polską szkołę utworzono tu 1 września 1957 r.   Pierwszym jej kierownikiem był Antoni Balcerzak, kombatant wojenny o pseudonimie „Saluto”. W latach następnych funkcje kierownicze pełnili: 1957 – 1958 Gołko Amelia, Skibiński (brak danych o imieniu) i Przeor Janina. 1958 – 1981 – Wacław Ornatek, 1982-1983 obowiązki kierownika pełniła Władysława Ornatek, 1983-1993 – Jadwiga Waśko, od 1993 r. do 31 sierpnia 2011 r. dyrektorem szkoły był Maciej Waliłko, od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2017 r. - Małgorzata Bednarska, od 1 lipca 2017 r. dyrektorem szkoły jest Iwona Moszyńska.
     W minionym półwieczu mury szkoły opuściło wielu absolwentów. Ich liczbę szacuje się na ponad 1500. Wśród nich byli prymusi, laureaci konkursów przedmiotowych i artystycznych na wszystkich szczeblach, nawet ogólnopolskim.

Przeczytano: 1107 razy. Wydrukuj|Do góry