Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Informacje dla RODZICÓW

20 maja 2015 08:29 | Informacje dla RODZICÓW

Raz jeszcze o prawach i obowiązkach…


We wtorek 19 maja 2015 roku Szkołę Podstawową w Dunowie zaszczycił swą obecnością rzecznik praw dziecka, Pan Henryk Jeszke. Spotkanie z rodzicami zainicjowane przez pedagoga szkolnego, Panią Ewę Kosikowską, było elementem prowadzonych w naszej placówce działań profilaktycznych dla dzieci i rodziców.

Rzecznik przedstawił zebranym zakres praw i obowiązków dzieci, rodziców i szkoły. Głównym tematem wystąpienia była rola rodzica w procesie wychowania i edukacji młodego dziecka. Poruszono również inne istotne kwestie, z jakimi stykamy się w codziennej praktyce szkolnej, m. in. zjawisko cyberprzemocy. Pan Henryk Jeszke położył nacisk na podstawy prawne prezentowanych zagadnień, jednak wykład wzbogacony dużą porcją humoru i obfitujący w anegdoty upłynął w przyjemnej atmosferze.

Wyboru tematyki wykładu dokonali rodzice i nauczyciele, uwzględniając specyfikę naszego środowiska. Spotkanie z rzecznikiem praw dziecka stworzyło okazję do rozstrzygnięcia kwestii nurtujących rodziców i nauczycieli, wskazało na konieczność poruszania ważnych dla dziecka tematów w codziennych otwartych rozmowach.  /Marlena Szuwalska/

Przeczytano: 466 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: