Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Informacje dla RODZICÓW

20 kwietnia 2016 08:31 | Informacje dla RODZICÓW

19 kwietnia 2016 r. - Warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców

19 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Dunowie uczniowie oraz Rodzice mieli okazję uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych przez Panią Anitę Grunwald z pracowni szkoleniowo-badawczej KROKUS z Krakowa. Zajęcia te zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie, za co ogromnie dziękujemy.

Program szkoleniowy został podzielony na 3 grupy: klasy 1-3, klasy 4-6 i Rodzice.
Tematyka warsztatów została dostosowana do aktualnych potrzeb dzieci, szkoły i była zgodna z oczekiwaniami Rodziców. Prowadząca warsztaty w interesujący sposób przedstawiła każdy z tematów, ciekawie zaplanowała zajęcia warsztatowe, udzielała odpowiedzi na nurtujące nas pytania. /Agata Zglinicka/Beata Górska/

Warsztaty dla klas 1-3 - JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ, AGRESJĄ?
Warsztaty dla klas 4-6 - PRZECIWDZIAŁAJ PRZEMOCY „NIE BĄDŹ OFIARĄ”

Autorskie programy z zakresu przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy „Nie bądź ofiarą” skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej. Jego celem jest zaprezentowanie uczniom w sposób wyczerpujący tematu agresji i cyberprzemocy, a także form oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
Realizacja tematu koncentruje się na dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy zapoznania uczniów z różnymi rodzajami przemocy – przemocą fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą, konfliktami. W ten sposób chcemy uświadomić uczestnikom warsztatów czyhające na nich zagrożenia, ale także odwołać się do ich doświadczeń oraz nazwać sytuacje, które ich spotkały. Drugi obszar to sposoby radzenia sobie z przemocą i trening umiejętności przydatnych zarówno w zapobieganiu konfliktom, jak i w rozwiązywaniu ich. Z tego względu znalazły się tutaj takie zagadnienia jak: mediacja, komunikacja interpersonalna oraz kompetencje emocjonalne.

Założenia projektu: 
1. Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą.

2. Rodzaje przemocy – werbalna - wulgaryzmy i cyberprzemoc - jak nie stać się ofiarą w Sieci.
3. Konflikt. Jak unikać sporów?
4. Mediacja. Sztuka kompromis

 

Warsztaty dla Rodziców - Techniki aktywnej nauki, czyli jak motywować dziecko do nauki.

Celem warsztatu było uświadomienie rodzicom, jak istotna jest ich rola w motywowaniu dzieci do nauki i jak ważną funkcję wychowawczą pełnią relacje rodziców z nauczycielami. W trakcie zajęć rodzice będą mieli okazję zastanowić się nad najczęściej popełnianymi błędami, zniechęcającymi dzieci do nauki.

Zakres treści:
- Czym jest motywacja, po co jest potrzebna,

- Motywy, jakimi kierują się uczniowie,
- Rola rodziców w motywowaniu dziecka do nauki,
- Jak rozmawiać z dzieckiem o szkole,
- Praktyczne rady ułatwiające proces uczenia się,
- Rodzice i nauczyciele – jak powinny wyglądać wzajemne relacje.

 Źródło: http://www.krokus.edu.pl/

Przeczytano: 495 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: