Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Informacje dla RODZICÓW

16 września 2017 20:34 | Informacje dla RODZICÓW

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych w roku szkolnym 2017/2018 

Data

Cel spotkania RP

13 września (środa)
godz. 16:00

Zebranie z rodzicami:

- zebrać informacje o uczniach, nr telef. do rodziców (aktualizacja), zgody na zaj. dodatkowe i inne wymagane deklaracje zgodnie z teczką wychowawcy.

- wybory Trójek Klasowych,

- spotkanie Rady Rodziców – wybory do RR

18 października 2017 r.

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami

15 listopada 2017 r.

Zebranie z rodzicami

13 grudnia 2017 r.

Zebranie -prognozowane oceny niedostateczne, naganne oceny zachowania – zebranie potwierdzenia zapoznania się
z informacją od rodziców tych dzieci.

21 lutego 2018 r.

Zebranie z rodzicami – oceny cząstkowe, sprawy wychowawcze, jubileusz szkoły, wycieczki, itp.

14 marca 2018 r.

Dzień otwarty – indywidualne spotkania wychowawców
z rodzicami uczniów

11 kwietnia 2018 r.

Zebranie z rodzicami – oceny cząstkowe

16 maja 2018 r.

Zebranie z rodzicami - oceny prognozowane niedostateczne
i naganne zachowanie

13 czerwca 2018 r.

Dzień otwarty- spotkania indywidualne

Przeczytano: 350 razy. Wydrukuj|Do góry