Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

02 stycznia 2014 23:05 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Dalsze dzieje Cyfrowej Szkoły w Szkole Podstawowej w Dunowie...

Rok szkolny 2012/2013 upłynął w naszej placówce pod hasłem Cyfrowa Szkoła. Najpierw opracowaliśmy wniosek, dzięki któremu włączono nas do pilotażowego programu rządowego, a następnie wzorowo wywiązywaliśmy się ze wszystkich wynikających z tego zobowiązań. Uczestniczyliśmy...

czytaj więcej »

16 grudnia 2013 21:59 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Cyfrowa Szkoła w Dunowie w roku szkolnym 2013/14

Cyfrowa Szkoła w Dunowie w roku szkolnym 2013/14 Zakończyliśmy już pilotażowy rządowy program "Cyfrowa Szkoła". Przez prawie rok uczyliśmy się wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Poznawaliśmy ciekawe aplikacje, prowadziliśmy projekty i...

czytaj więcej »

14 grudnia 2013 20:04 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Interaktywnie z lekturą na języku polskim w klasie szóstej - "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej.

Zajęcia z języka polskiego w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i laptopów. Temat "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej.

czytaj więcej »

13 grudnia 2013 21:55 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Kursy i samouczki dla Cyfrowej Szkoły

Informacja dotycząca kursó i samouczków w Cyfrowej Szkole! Warszawa, 10 grudnia 2013 Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że zarówno stare, jak i nowe materiały edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej wypracowane w ramach rządowego pilotażu Cyfrowa szkoła i...

czytaj więcej »

11 grudnia 2013 20:10 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Projekt edukacyjny z GWO "Między nami czytelnikami"

I Karta projektu: Szkoła Podstawowa w Dunowie Zespół projektowy: mgr Marlena Szuwalska, nauczyciel języka polskiego, uczniowie klasy piątej II Cele projektu: - zachęcenie uczniów do czytania książek, - popularyzacja czytelnictwa jako sposobu na życie, - przekład intersemiotyczny...

czytaj więcej »

25 czerwca 2013 19:07 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

PROJEKT EDUKACYJNY „W PIĘKNYM ŚWIECIE LITERATURY”

PROJEKT EDUKACYJNY „W PIĘKNYM ŚWIECIE LITERATURY”, czyli jak połączyć zamiłowanie do czytania książek i zdolności plastyczne z zainteresowaniami nowoczesnymi technikami komputerowymi W związku z wymaganiami, jakie niesie ze sobą udział w pilotażowym rządowym programie „Cyfrowa...

czytaj więcej »

05 czerwca 2013 23:23 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Moduł 7 - Podsumowanie udziału w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Jak pracować w zespole nauczycieli w przyszłym roku?

Ostatni moduł w projekcie dotyczy analizy i podsumowanie w zakresie: zmian w pracy nauczycieli oraz efektów dydaktycznych wynikających z zastosowania TIK w pracy z uczniami, tworzenia dobrych praktyk jako materiałów służących wymianie doświadczeń między nauczycielami, współpracy...

czytaj więcej »

18 maja 2013 20:13 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Projekt edukacyjny 2.

Projekt 2 - JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ? Celem tego projektu jest: - zachęcanie do oszczędzania energii elektrycznej; - znalezienie sposobów zmniejszania zużywanej energii w gospodarstwie domowym,: - kształtowanie proekologicznych postaw; - wykorzystanie TIK do wykonaia broszury...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2013 21:45 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Projekt edukacyjny 1.

Projekt 1 - W PIĘKNYM ŚWIECIE LITERATURY Celem projektu jest: - rozwijanie zainteresowań czytelniczych; - promocja czytelnictwa współczesnego kanonu beletrystyki dziecięcej; - dokonywanie przekładu intersemiotycznego utworów literackich: - rozwijanie umiejętności posługiwania się...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2013 21:39 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Moduł 6 - Projekt edukacyjny jako metoda nauczania

Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Chcemy, aby stanowił on rodzaj instrukcji i pomagał nauczycielom w zdobywaniu wymaganego doświadczenia w tym zakresie, a nie był jedynie określeniem wymagań, które trzeba bezwzględnie...

czytaj więcej »