Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

17 kwietnia 2013 20:04 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Avatary na zajęciach pozalekcyjnych.

Realizacja działań związanych z pilotażowym programem "Cyfrowa Szkoła" to nie tylko umiejętności obsługi komputerów czy tablicy interaktywnej, ale również poznawanie nowych narzędzi - programów. Na zajęciach pozalekcyjnych (oraz na informatyce) uczniowie klas IV-VI poznali...

czytaj więcej »

25 marca 2013 11:05 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Moduł 5 - Komunikacja dotycząca postępów ucznia. Wykorzystanie TIK w przekazywaniu informacji zwrotnej.

W module piątym: poznasz istotę i strukturę informacji zwrotnej (IZ/ oceny kształtującej/ komentarza edukacyjnego) dla ucznia; dowiesz się, jak tworzyć pracę domową dla uczniów, aby wykorzystanie TIK nie było odtwórcze; nauczysz się tworzyć i przekazywać informację zwrotną...

czytaj więcej »

25 lutego 2013 12:13 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

MODUŁ 4 - „Wykorzystywanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz w realizowaniu funkcji wychowawczych”

Moduł 4 dotyczy praktyki wykorzystania TIK. Zachęcam do zapoznania się z treścią poniższych załączników. Czeka tam sporo bardzo ważnych informacji i spis narzędzi w postaci stron internetowych pogrupowanych pod kątem przydatności do danego przedmiotu. Informacje pochodzą ze strony...

czytaj więcej »

15 lutego 2013 11:05 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Cyfrowa Szkoła podczas zajęć w szkole w Dunowie

W Szkole Podstawowej w Dunowie nauczyciele bardzo entuzjastycznie przyjęli założenia programu rządowego Cyfrowa Szkoła. Zgodnie z jej koncepcją technologię informacyjno-komunikacyjną wykorzystują prawie na każdych lekcjach. Jej zastosowanie dostarcza metod i środków, dzięki którym...

czytaj więcej »

14 stycznia 2013 11:26 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

MODUŁ 3 - "Rola koordynatora w prowadzeniu spotkań z nauczycielami sieci współpracy".

Wszelkie informacje dotyczące zadań w module III znajdują się w poniższych załącznikach i pochodzą ze strony http://cyfrowaszkola.nq.pl - kurs e-lerningowy dla koordynatorów.

czytaj więcej »

13 stycznia 2013 16:49 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

DOBRE PRAKTYKI WYKORZYSTANIA TIK W SP DUNOWO

W załącznikach do tej wiadomości będą zamieszczane "dobre praktyki" w stosowaniu technologii komunikacyjno-informacyjnych opracowane przez nauczycieli naszej szkoły. Dobra praktyka TIK spełnia następujące kryteria ogólne: użycie TIK jest uzasadnione i prowadzi do zwiększenia efektywności...

czytaj więcej »

23 grudnia 2012 19:25 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

MODUŁ 2 - "Cele nauczania. Rola Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej w realizacji celów uczenia się."

Wszelkie informacje dotyczące zadań w module II znajdują się w poniższych załącznikach i pochodzą ze strony http://cyfrowaszkola.nq.pl - kurs e-lerningowy dla koordynatorów.

czytaj więcej »

14 grudnia 2012 16:42 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Szkolenie dla uczniów z zakresu obsługi sprzętu i bezpieczeństwa w Internecie

13 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Dunowie zostało przeprowadzone szkolenie dla uczniów z zakresu obsługi sprzętu z pilotażowego rządowego programu Cyfrowa Szkoła oraz podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Szkolenie przeprowadził administrator szkolnej sieci...

czytaj więcej »

13 grudnia 2012 21:16 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

MODUŁ 1 - Zespół TIK

W ramach programu "Cyfrowa Szkoła" szkolny e-koordynator uczestniczy w szkoleniu e-lerningowym skłądającym się z 9 modułów. Po każdym module w szkole prowadzone są wewnętrzne szkolenia dla całego grona pedagogicznego. Jednym z efektów tej pracy jest plan zespołu TIK (technologii...

czytaj więcej »