Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

13 grudnia 2012 21:10 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu i bezpieczeństwa w Internecie

13 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Dunowie zostało przeprowadzone szkolenie dla uczniów z zakresu obsługi sprzętu z programu cyfrowa szkoła oraz podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

czytaj więcej »

06 września 2012 22:01 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

"Cyfrowa Szkoła" w Dunowie

Gmina Świeszyno została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym, w ramach Pilotażowego Rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". Adresatami programu są uczniowie i nauczyciele II etapu edukacyjnego, czyli klas IV-VI szkół podstawowych. Uzyskana dotacja w kwocie 92 840,00 zł. przeznaczona...

czytaj więcej »