Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

AKCJE I PROGRAMY EDUKACYJNE

09 czerwca 2016 14:01 | AKCJE I PROGRAMY EDUKACYJNE

09 czerwca 2016 r. "Zdążyć przed powodzią" - edukacja przeciwpowodziowa w klasach 5-6

„Zdążyć przed powodzią” to jedyny w Polsce program edukacji przeciwpowodziowej o charakterze wojewódzkim. Program adresowany jest do młodzieży szkolnej z terenów zagrożonych powodzią. Prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Jednostką Wojsk Inżynieryjnych – 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów i dorosłych mieszkających na terenach zagrożonych powodzią na temat zjawiska powodzi oraz uświadomienie, że powódź jest nieuchronna, że należy samemu dbać o własne bezpieczeństwo i, że są skuteczne metody ograniczenia strat indywidualnych. Program ma charakter zawodów międzyszkolnych.  

Uczniowie klasy 5 i 6 również w tym roku szkolnym przystąpili do realizacji tematyki programu. Na zajęciach techniczych z p. Agatą Zglinicką zostali zapoznani z tematem powodzi, jej przyczynami, skutkami i sposobem radzenia sobie podczas i po powodzi, nauczyli się tworzyć Rodzinne Plany Powodziowe, wiązać wezły ratownicze, poznali sygnały alarmowe, wiedzą, jak zabezpieczyć miejsce swojego zamieszkania przed zalaniem i jak należy się zachować, co zrobić po powrocie do domu (mieszkania) po powodzi.
VIII, tegoroczny finał konkursu odbędzie się w Szczecinie w dniu 14 czerwca 2016 roku. Niestety z przyczyn od nas niezależnych nie możemy uczestniczyć w tych zawodach. Wszystkim szkołom, które wezmą udział w konkursie życzymy powodzenia.

/Agata Zglinicka/

O nas na http://www.stoppowodzi.wzp.pl/stop-powodzi-2016 

Przeczytano: 331 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: