Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

11 lipca 2014 22:00 | SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Gratulacje dla p. Beaty Górskiej z okazji awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

EGZAMIN  ZDANY  NA  5

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Słowa Jana Pawła II przyświecały Pani Beacie Górskiej w czasie ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 9 lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy Świeszyno przeprowadzone zostało postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Beaty Górskiej - nauczycielki religii i przyrody Szkoły Podstawowej w Dunowie.

Zrealizowanie w czasie stażu zadań określonych w rozporządzeniu MEN i zdanie egzaminu jest podstawą nadania przez wójta gminy stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Pani Beata Górska, przedstawiała imponujący dorobek zawodowy, wykazała swoje zaangażowanie i profesjonalizm w pracy z uczniami, współpracy z rodzicami, gronem pedagogicznym oraz organem prowadzącym. Działania, których się podejmowała, zaowocowały wysokimi osiągnięciami uczniów w licznych konkursach, projektach i programach. Dorobek zawodowy Pani Górskiej Komisją Egzaminacyjna oceniła na bardzo wysokim poziomie.

W wyniku decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wójt Gminy Świeszyno – Pan Ryszard Osiowy nadał Pani Beacie Górskiej stopień nauczyciela mianowanego, podziękował za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą i na rzecz rozwoju szkoły oraz złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Do życzeń i gratulacji dołączyli eksperci egzaminacyjni oraz kierownik ZOS i dyrektor szkoły.

źródło: http://swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1891%3Aegzamin-zdany-na-5&catid=1%3Anajnowsze&lang=pl

Przeczytano: 1093 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: