Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

18 grudnia 2013 21:47 | SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Gratulacje z okazji awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

W dniu 17 grudnia 2013 roku Pani Marlena Szuwalska - nauczyciel języka polskiego i logopeda w Szkole Podstawowej w Dunowie uzyskała stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Pani Marlena Szuwalska, nauczycielka języka polskiego i logopedii w Szkole Podstawowej w Dunowie, każdego dnia przekazuje uczniom swoją wiedzę i umiejętności. Realizując zadania nauczyciela nie ogranicza się do tych wyznaczonych przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami. Podejmując trud kształcenia młodego pokolenia stosuje nowoczesne metody pracy, by zaszczepić w dzieciach chęć pracy i zdobywania wiadomości – w myśl słów Seneki „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia". Swój pokaźny dorobek zawodowy zaprezentowała w czasie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uzyskał on szczególne uznanie, powołanych w skład komisji ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i oceniony celująco.

 

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom?

 

W dniu 19 grudnia 2013 r, w czasie sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Świeszyno nadał Pani Szuwalskiej stopień nauczyciela mianowanego potwierdzając ten fakt „Aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela”.

 

Słowa uznania i podziękowania Pan Wójt skierował także do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dunowie, Małgorzaty Bednarskiej. Podkreślił fakt, że umiejętność kierowania placówką, a przede wszystkim pracą nauczycieli, wyznaczanie zadań ukierunkowanych na rozwój ucznia, mobilizowanie do wytężonej pracy pozwalają osiągać sukcesy wszystkim podmiotom szkoły, czego awans nauczycielki jest tego kolejnym dowodem.

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w kształceniu i wychowaniu uczniów naszej gminy.

 

Kierownik ZOS Małgorzata Serocka-Pinczak

 Źróło: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1573%3Aawans-zawodowy-pani-szuwalskiej&catid=1%3Anajnowsze&lang=pl

Przeczytano: 3505 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: