Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

13 stycznia 2014 19:02 | SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

BEZPŁATNE KURSY W FO ECE

Tytuł Projektu:

„Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia”

 CZAS TRWANIA PROJEKTU (01.12.2013 r.-30.06.2015 r.)

 Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Koszalinie oraz powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego i wałeckiego w wieku 50-64 lat.

 RODZAJE SZKOLEŃ

1. Warsztaty integracji społecznej

2. Warsztaty aktywizacji zawodowej

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (w żłobku lub klubie dziecięcym)
 • OPIEKUN MEDYCZNY

4. Staże zawodowe

Zostaną zorganizowane 3-miesięczne staże zawodowe. Podczas stażu Beneficjenci pobierać będą stypendium oraz otrzymają refundację kosztów przejazdu lub zakwaterowania.

5. Pośrednictwo pracy

Beneficjenci zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy.

 BEZPŁATNIE ZAPEWNIAMY

 • badania lekarskie
 • podręczniki i materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW na czas realizacji projektu
 • zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania
 • catering
 • stypendia

 KRYTERIA KWALIFIKACJI

 • wiek 50-64 lata
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (posiadanie aktualnego zaświadczenia z PUP)
 • stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu
 • gotowość do podjęcia pracy po zakończeniu szkolenia

Uwaga!   liczba miejsc ograniczona

 PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA   Spotkanie organizacyjne - 28 stycznia godz. 14.00

 ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje:

Tel. 94 342 48 20

_________________________________________________________________________________________________________________________

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 LIDER:

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne

76-581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego 15

 PARTNER:

Agencja pracy tymczasowej

JOB ON TIME Sp. z o.o.

Al. Monte Casino 6, 75-412 Koszalin

PONIŻEJ DO POBRANIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Fundacji)

 

 

Źródło: http://www.fundacja-ece.edu.pl/

Przeczytano: 653 razy. Wydrukuj|Do góry