Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

25 marca 2014 09:44 | SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Od oceniania sumującego do oceniania kształtującego

Od 24 marca 2014 roku dwie nauczycielki II etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Dunowie: p. Marlena Szuwalska -  w zakresie przedmiotów humanistycznych i p. Agata Zglinicka – w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych rozpoczęły kurs „Ocenianie kształtujące”. Szkolenie prowadzone jest przez Studium Prawa Europejskiego.

Celem wprowadzenia oceniania kształtującego do naszej szkoły jest poprawa procesu uczenia się a tym samym osiągnięć uczniów.

Czas trwania kursu 24.03.2014 r. – 30.05.2014 r.
Program kursu:

  1. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty oceniania.
  2. System oceniania wewnętrznego szkoły, a ocenianie zewnętrzne.
  3. Rodzaje oceniania szkolnego. Różnice pomiędzy ocenianiem kształtującym a sumującym.
  4. Założenia i cele oceniania kształtującego.
  5. Zastosowanie oceniania kształtującego w pracy nauczyciela. Współpraca z uczniami oraz rodzicami.
  6. Tworzenie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem oceniania kształtującego.

 Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem metody e – learning i równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Ukończenie kursu wieńczy egzamin i zaświadczenie.

Przeczytano: 546 razy. Wydrukuj|Do góry