Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

01 lipca 2017 11:11 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

30.06.2017 r. - Pani Iwona Moszyńska nowym Dyrektorem SP w Dunowie

W dniu 30 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Dunowie, Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak, oficjalnie powierzyła stanowisko dyrektora szkoły Pani Iwonie Moszyńskiej. Podczas odczytania Zarządzenia Nr 369/VII/2017 „w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej...

czytaj więcej »

22 czerwca 2017 14:37 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

21.06.2017 r. - Apel podsumowujący rok szkolny 2016/2017

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbył się uroczysty apel podsumowujący pracę uczniów i nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się od zgłoszenia raportu gotowości Pani Dyrektor Szkoły – Małgorzacie Bednarskiej przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego...

czytaj więcej »

03 czerwca 2017 01:28 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

02.06.2017 r . Sportowy festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w Dunowie

W piątek 02 czerwca 2017 roku cała społeczność naszej szkoły świętowała obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca zarazem. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele oraz zaproszeni goście bawili się wspólnie na festynie rodzinnym, który wpisał się już w tradycję szkoły. Koordynatorem...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2017 17:51 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

26.04.2017 r. - Apel poświęcony świętom majowym

W środę 26 kwietnia 2012r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Dunowie wzięła udział w uroczystym apelu poświęconym obchodom ważnych świąt narodowych Polaków. Uczciliśmy państwowe ŚWIĘTO PRACY obchodzone 1 maja, DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ obchodzony 2 maja oraz...

czytaj więcej »

22 marca 2017 19:22 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

21.03.2017 r. „Wiosna, wiosna, ach to Ty”

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Po długiej zimie z utęsknieniem oczekujemy na pierwsze złote promienie słońca. W tym dniu w Szkole Podstawowej w Dunowie odbyły się wiosenne warsztaty plastyczne. Uczniowie ozdabiali swoje klasy, szkolne korytarze, a także przygotowywali dekoracje...

czytaj więcej »

22 marca 2017 19:15 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

20-22.03.2017 r. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017 W SP DUNOWO W dniach 20 -22 marca 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dunowie przeżywali szkolne rekolekcje wielkopostne. Był to czas szczególnie ważny - czas refleksji i spojrzenia w głąb siebie. Tegoroczne spotkania rekolekcyjne prowadził Ksiądz...

czytaj więcej »

26 stycznia 2017 18:18 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

26.01.2017 r. - Apel podsumowujący pracę w I semestrze roku szkolnego 2016/17

W czwartek 26 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel podsumowujący działania w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017. Z dumą mogliśmy zaprezentować wyniki śródrocznej klasyfikacji Szkoły Podstawowej w Dunowie oraz przypomnieć największe osiągnięcia indywidualne...

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 09:07 | UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

20.01.2016 r. - Uroczystość Dnia Babci i Dziadka z zabawą karnawałową

Święto Babci i Dziadka połączone z zabawą karnawałową to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Szkoły Podstawowej w Dunowie. Tegoroczne obchody tak ważnego wydarzenia przypadły na 20 stycznia. Dzięki uprzejmości i udanej współpracy z Panią Jadwigą Waśko –...

czytaj więcej »