Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

11 maja 2017 21:28 | SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

11.05.2017 r. - Warsztaty profilaktyczne dla klas 0-3 (KROKUS z Krakowa) "Jak sobie radzić ze złością?" i "Rozwiązywanie konfliktów"

W czwartek 11 maja uczniowie oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach prowadzonych przez firmę KROKUS z Krakowa. Zajęcia organizowane przez pracownię KROKUS dla uczniów klas 4-6 oraz rodziców odbędą się w środę 17 maja. Wszystkie wpisują się w realizację założeń programów profilaktyki i wychowawczego Szkoły Podstawowej w Dunowie na rok szkolny 2016/2017.

Warsztaty dla najmłodszych służyły wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Forma warsztatów stawiała za cel kształtowanie u dzieci umiejętności komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania trudnych sytuacji. Nie od dziś wiadomo, że problemy emocjonalne u dzieci i młodzieży prowokują późniejsze kłopoty z nauką, a w przyszłości mogą inicjować zachowania ryzykowne czy aspołeczne. Prowadzący w formie zabawy starali się pomóc najmłodszym w nazywaniu własnych emocji, prezentowali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza konfliktowych. Dzieci mogły poznać techniki radzenia sobie z wewnętrznym niepokojem i  przypływem trudnej do opanowania złości. Warsztaty składały się z następujących modułów: Złość – jak rozwiązywać problemy, Konflikt – jak rozwiązywać spory, Asertywność – miej odwagę być sobą, Stop cyberprzemocy. Znaczna część zajęć prowadzona była metodami aktywnymi, mobilizując dzieci do pracy w grupach zadaniowych.

Tematyka i forma zajęć dla wszystkich grup wiekowych i planowanych odbiorów zostały ustalone na posiedzeniu działającego w naszej szkole zespołu wychowawczego prowadzonego przez pedagoga szkolnego. Koszt, charakter działań i harmonogram przedsięwzięć ustalone zostały we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedalinie, z którego środków finansowane są wszystkie zajęcia.  (Marlena Szuwalska)

Przeczytano: 314 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: