Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

17 maja 2017 13:02 | SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

17.05.2017 r. - Warsztaty KROKUS dla uczniów klas 4-6 - Dyskryminacja, Mowa nienawiści; Komunikacja; Wolontariat

W środę 17 maja odbyła się druga część warsztatów realizowanych w naszej szkole w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedalinie oraz krakowską pracownią KROKUS. Po warsztatach dla najmłodszych przyszedł czas na starszych uczniów.

Spotkanie składało się z czterech modułów: Dyskryminacja, Mowa nienawiści; Komunikacja; Wolontariat. Dokonując wyboru tematyki, nauczyciele obrali za cel zaprezentowanie uczniom tematu dyskryminacji i mowy nienawiści, także w Internecie, oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pierwszy moduł skupiał się na treningu kompetencji, dzięki którym można sprawniej przeciwdziałać dyskryminacji godzącej w wolność człowieka. Mimo że społeczność naszej szkoły stanowi nieliczną grupę, musimy propagować wśród dzieci i młodzieży postawę otwartości i szacunku dla odmienności kulturowej, społecznej, etnicznej i religijnej. Warto odwoływać się do doświadczeń dzieci, nazywać sytuacje, które je spotkały lub których były uczestnikami. W drugim module dzieci miały możliwość uczestnictwa w treningu umiejętności przydatnych w zapobieganiu konfliktom i w ich rozwiązywaniu. W trzecim szeroko omówiono zagadnienie świadomego korzystania z mediów i Internetu. Prowadzący podkreślał znaczenie aktywnego słuchania, by uwrażliwiać na potrzeby i prawa w trakcie komunikowania się.

Wychowanie w duchu postaw tolerancyjnych powinno być zadaniem każdej rodziny, jednak niekiedy rolę w uczeniu tolerancji zmuszona jest przejąć szkoła. W dzisiejszych warsztatach uczniowie mogli wyrazić swe poglądy na ten temat i sformułować problemy, z jakimi się borykają. Najczęściej zgłaszanym okazało się naruszanie praw człowieka w sieci spowodowane w dużej mierze aktywnością dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych zakładanych wbrew zapisom prawa przed szesnastym rokiem życia. Często dzieje się to za przyzwoleniem rodziców, którzy jednak nie zawsze mają wiedzę o konsekwencjach, z jakimi boryka się dziecko. Celem czwartego modułu warsztatów było wpłynąć na uczestników, by stali się obrońcami praw człowieka w sieci. Korzyści odnieśli nie tylko uczniowie; także nauczyciele mieli okazję poszerzyć swą wiedzę o tym, jak rozmawiać z młodzieżą o tolerancji, empatii, szacunku.
(Marlena Szuwalska)


Przeczytano: 178 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: