Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

NASZE WYCIECZKI

10 maja 2017 14:37 | NASZE WYCIECZKI

10.05.2017 r.- Uczniowie klas 3-6 na spektaklu w Koszalinie "Pan Twardowski"

Gdy niebo zasypane gwiazdami, Księżyc niby łódka płynie…Pan Twardowski na nim siedzi dając znaki, że jest z nami…    (H.Gałczyńska)

W dniu 10 maja 2017 roku uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej
w Dunowie ponownie mieli okazję uczestniczyć w przygotowanej przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu sztuce scenicznej pod tytułem ,,Pan Twardowski”. Przedstawienie bazujące na polskiej legendzie i oparte na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1840 roku stanowi skarbnicę, z której możemy czerpać mądrość i prawdę o ludzkich postawach oraz odwiecznej walce dobra za złem. Historia bohatera, szlachcica Jana Twardowskiego, który był człowiekiem wykształconym lecz wciąż głodnym wiedzy i spragnionym sławy, kochającym naukę i dążącym do bycia najlepszym, zainteresowanym magią
i alchemią, który uznał, iż czary nie są możliwe bez udziału sił nadprzyrodzonych osiągając swój cel zaprzedał duszę diabłu całkowicie pochłonęła uwagę widzów. Postawa życiowa Pana Twardowskiego z jednej strony niesie wciąż aktualne
i pożądane wartości edukacyjne związane z  niesieniem pomocy innym, realizacji życiowych zamierzeń, zaspakajania własnych ambicji oraz dążeniem do osiągnięcia  wyznaczonego celu. Z drugiej strony w dobitny sposób ukazuje przesłanie, że cel nie uświęca środków, że w życiu ani przebiegłość, ani droga na skróty się nie opłaca.

Historia o Panu Twardowskim pomimo upływu czasu nie straciła nic na aktualności we współczesnym świecie. Jego losy nie tylko bawiły młodych widzów, ale skłoniły do refleksji nad dokonywaniem wyborów. Sztuka interesująca była  również ze względu na profesjonalizm gry aktorskiej, scenografię, zaprezentowane efekty specjalne i dźwiękowe oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i gry świateł.

/I. Moszyńska/

Przeczytano: 195 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: