Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

GALERIA ABSOLWENTÓW

24 czerwca 2015 16:51 | GALERIA ABSOLWENTÓW

2014/15 - Pożegnanie klasy 6

 Ile razem dróg przebytych…

 W deszczową środę 24 czerwca 2015 roku ze wzruszeniem pożegnaliśmy naszych szóstoklasistów. Wypełniali szkolne sale zbyt głośnym śmiechem, a korytarze – zbędnym krzykiem, a jednak… czegoś żal.

 Wspólne radości, powody do dumy, nieustanny trud wychowawczy i nade wszystko wspólne dążenia – oto, co „ocala od zapomnienia”. W podziękowaniu za serce i wytrwałość nieodzowne w pracy każdego pedagoga szóstoklasiści pod kierunkiem wychowawcy, Pani Małgorzaty Śmiałkowskiej, przygotowali niezapomniany program artystyczny. Wzbogacili go filmem, prezentując wszystkie swoje mocne strony – spontaniczność, upór, otwartość, nadpobudliwość. Za serce chwytały podziękowania kierowane indywidualnie do wszystkich nauczycieli. Ciekawym punktem programu była prezentacja multimedialna obrazująca okres nauki w Szkole Podstawowej w Dunowie, od oddziału przedszkolnego począwszy. Obecnością zaszczycili nas między innymi Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak, proboszcz parafii w Świeszynie ksiądz doktor Krzysztof Kantowski, kierownik ZOS w Świeszynie Pani Małgorzata Serocka – Pinczak,   Kierownik GOPS Pani Maria Gontarek i Dyrektor Multimedialnego Centrum Kultury „e-Eureka” Biblioteki Publicznej w Świeszynie Pani Arleta Rogalska. Kończąc część oficjalną spotkania, uczniowie dokonali wpisów do szkolnej Księgi absolwentów. Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak wręczyła nagrody książkowe wyróżnionym uczennicom: Gabrieli Kopertowskiej oraz Karinie Ryhanycz. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Bednarska wyróżniła nagrodami książkowymi tych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Wręczyła także specjalne podziękowania – statuetkę Sówki z logo szkoły – dla Pani Małgorzaty Serockiej – Pinczak za wsparcie w realizacji zadań stawianych przed oświatą. 

Druga część uroczystości zakończenia nauki w Szkole Podstawowej w Dunowie miała charakter nieoficjalny – Rodzice zaprosili przybyłych gości wraz z gronem pedagogicznym na słodki poczęstunek. Rozmowy oscylowały wokół wspomnień dawnych i najświeższych, ale wszyscy mamy nadzieję, że o swych nauczycielach szóstoklasiści będą już zawsze myśleć i mówić tylko z szacunkiem. Dziękujemy za siedem niezapomnianych lat… /Marlena Szuwalska/

Przeczytano: 2231 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

KL.6-koniec 2014-15