Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

ROK SZKOŁY W RUCHU

07 marca 2014 18:42 | ROK SZKOŁY W RUCHU

Obszar 5 - zajęcia pozalekcyjne

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Pozalekcyjne zajęcia sportowe były zorganizowane po rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań uczniów. Realizowane były w piątkowe popołudnia, bezpośrednio po zajęciach  lekcyjnych, w związku
z uczestnictwem w nich dzieci dojeżdżających z pobliskich miejscowości. Zajęcia obejmowały następujące formy: zajęcia taneczne, aerobiku, gimnastyki artystycznej, gier zespołowych.

Wypracowane w trakcie zajęć układy taneczne, układy gimnastyczne, były prezentowane  szerszej publiczności na forum szkoły, w trakcie uroczystości szkolnych i gminnych  oraz konkursach (Mikołajki, Walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Konkurs piosenki angielskiej, Śniadanie daje moc).

Zajęcia poświęcone uprawianiu gier zespołowych : piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, przygotowują naszych uczniów do udziału w organizowanych  turniejach i zawodach sportowych, które są organizowane co roku.  Między innymi tradycyjny Turniej o Puchar Wójta Gminy i Prezesa  KKPN BAŁTYK  w Mini Piłce Nożnej klas I-III, Turniej Orlika o Puchar Donalda Tuska. Ponadto prowadzone były zajęcia z tenisa stołowego dla zainteresowanych.

Założeniem tych zajęć, było podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie cech motorycznych (szybkość, zwinność, wytrzymałość, gibkość, koordynacja ruchowo-wzrokowa,  równowaga). Kształtowały cechy charakteru, rozwijały umiejętności współpracy i współdziałania, indywidualne predyspozycje, uczyły pokonywać trudności związane z przełamywaniem  bariery nieśmiałości i występu przed publicznością. Stanowiły atrakcyjna dla dzieci formę spędzania czasu wolnego,  a jednocześnie wpływały na rozwój odpowiedzialności, obowiązkowości  i systematyczności. Wyzwalały poczucie ogromnej satysfakcji  i radości z wypracowanych  i osiąganych wspólnie  rezultatów pracy.

Przeczytano: 468 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: