Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Archiwum - Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

17 maja 2012 16:49 | Innowacja 2016-17 Programowanie step by step w CYFROWEJ SZKOLE

Wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu "Cyfrowa Szkoła"

Gmina Świeszyno została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym, w ramach Pilotażowego Rządowego Programu "Cyfrowa Szkoła". Adresatami programu są uczniowie i nauczyciele II etapu edukacyjnego, czyli klas IV-VI szkół podstawowych. Uzyskana dotacja w kwocie 92 840,00 zł. przeznaczona...

czytaj więcej »